Ekonomi

TİM Başkanı Mustafa Gültepe: Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına sokacağız

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 2022 yılını değerlendirerek ihracatçıların 2023 yol haritasını anlattı. TİM Lider, 2022 değerlendirmesini şöyle yaptı:

Tüm olumsuzluklara rağmen %12,9 artış

“Türkiye, pandemi sürecinde tedarik zincirindeki aksamaların ve yüksek navlun maliyetlerinin etkisiyle 2021 yılında ağır bir siparişle karşı karşıya kaldı. Siparişlerdeki bu artış ihracatımıza da olumlu yansıdı ve 2021 yılını 225 milyar dolarlık rekor ihracatla kapattık. 2022 yılına ihracatta bu ivme ile başladık ve yılsonu için 250 milyar dolar hedef belirledik.İhracatçılarımız özellikle yılın ilk yarısında çok başarılı bir performans sergilediler.Paritenin olumsuz etkisine rağmen ihracatçılarımız çok başarılı bir performans sergilediler. ihracatımızı çift haneli oranlarda büyütmeyi başardı.Ancak yılın ikinci yarısında Avrupa’da yaşanan elektrik krizi ve durgunluk beklentileri nedeniyle bazı segmentlerde siparişlerde düşüş başladı. hazır giyim ve dokuma gibi departmanlarda pandemi döneminde alınan siparişlerin bir kısmı Hindistan, Pakistan, Bangladeş gibi ülkelere kaydı.Tüm olumsuzluklara rağmen ihracatımızı artırdık. 2022’de yüzde 12,9 artarak 254 milyar doların üzerine çıktı. Pari 2021 ortalamaları civarında olsaydı ve ikinci yarıdaki sipariş kayıpları olmasaydı bu yıl 270 milyar dolara ulaşabilirdik.

En büyük katkıyı ihracatçı aile yaptı

2022 yılında Türkiye ekonomisinin büyümesine en büyük katkıyı ihracat ailemiz yaptı. Net ihracat ilk çeyrekte 3,0 puan, ikinci çeyrekte 2,7 puan, üçüncü çeyrekte ise 0,7 puan katkı sağladı. Yılın ilk yarısındaki yüzde 7,6’lık büyümenin neredeyse yarısı ihracattan geldi.”

Bilindiği üzere küresel ekonomi ve ticaret büyük bir değişim ve dönüşüm süreci içerisindedir. Sürdürülebilirlik ve dijitalleşme, dönüşümün temel dinamiklerini oluşturuyor. TİM olarak Haziran 2021’de şubelere yön verecek sürdürülebilirlik eylem planımızı hazırladık. Eylül 2022’de küresel pazarlardaki gelişmeler ışığında misyon ve vizyonumuzu güncelledik.

Dijital altyapı güçlendirilecek

Yeni dönemde Türkiye’yi en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasına sokmak vizyonuyla çalışıyoruz. Bu vizyon doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimizi belirledik. Kısa vadede öncelikle bağlantı stratejimizi ve aksiyon planlarımızı hazırlayacağız. Sendikalarımızın birbiri ile iletişimini artıracak ve en iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını sağlayacağız.

Hedefler doğrultusunda ihtiyaç analizi yapacağız.

Orta vadede TİM ve ihracatçı birliklerimizin dijital ve teknolojik altyapılarını güçlendireceğiz. Hedef ülkeleri netleştirerek, ticaret ataşelikleri ile daha etkin iletişim kuracak ve lobicilik faaliyetlerimizi artıracağız. BM Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri ile uyumu takip edeceğiz. TİM Dijital Akademi kuracağız. Türkiye’nin ortalama ihracat kilometresini ve iş sayısını artıracağız.

Uluslararası muadil kuruluşlarla işbirliğini güçlendireceğiz. Derneklerimizin yeni ürün/fikir/marka çalışmaları yapabilecekleri altyapıyı oluşturacağız ve yeşil dönüşüm çalışmalarına yön vereceğiz. Ülke genelindeki ihracat irtibat bürolarının yapılarını gözden geçireceğiz. Uluslararası lojistik destek sisteminin kurulmasını sağlayacağız. Yol haritasını netleştirerek ve mevzuatla destekleyerek katma değeri yüksek iş ve branş ölçeğini artırmaya çalışacağız.

Yeni fırsatlar değerlendirilecek

Uzun vadede küresel tedarik zincirinde doğabilecek yeni fırsatların değerlendirilmesine, Türkiye Pazaryeri Platformunun kurulmasına, ilk 10 vizyonu için gerekli altyapının, finansal mimarinin ve lojistik sistemin geliştirilmesine katkı sağlayacağız. ihracat yapan ülkeler ve Türkiye 2053 İhracat Stratejisinin belirlenmesi. “

Yeşil Anlaşmaya uyum için: Alo TİM Yeşil Hat

Avrupa Birliği (AB), Yeşil Mutabakat ile 2050’de sıfır karbon hedefine odaklandı. Bu konu ihracatçılar için çok değerli. TİM Lideri, ‘Yeşil Mutabakat’taki uyumun altını çizdi: “Yeşil Mutabakat’a uyum bizim için büyük değer taşıyor. Çünkü toplam ihracatımızın yüzde 55’ini Avrupa’ya, yüzde 42’sini ise AB ülkelerine yapıyoruz. Bu büyük pazarda gücümüzü korumak ve artırmak için hızlı hareket etmek zorundayız. Özellikle bazı bölümlerde zaman hızla tükeniyor. 2026 yılı itibarıyla çimento, elektrik, alüminyum, demir, çelik ve gübre gibi 5 öncelikli branşın ithalatında karbon vergisi yükümlülüğü getirilecek. İlerleyen yıllarda diğer bölümler için de aynı uygulama başlayacak. Süreci fırsata dönüştürmek bizim elimizde. Ödeyeceğimiz bedeli karbon vergisi olarak sürdürülebilir üretim kapasitemizi geliştirmek için kullanabiliriz. TİM olarak çalışmalarımızı bu bilinçle yürütüyoruz. Sürdürülebilirlik Eylem Planımızı bundan 1,5 yıl önce ‘Dünyayı tüketmeden dünya için üretmek’ mottosuyla kamuoyu ile paylaştık.

– TİM Endüstri Sürdürülebilirlik Bilim Kurulumuz’u kurduk.

– Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladık.

– İhracatçı Birliklerimizle IPA kapsamında projeler geliştiriyor, Ticaret Bakanlığımızın Yeşil Anlaşma ile ilgili uzmanlaşmış çalışma kümelerinde yer alıyoruz.

– 12. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında ihtisas komisyonlarının çalışma kümelerine katkıda bulunuyoruz.

– Ölçümleme faaliyetlerimizi dijital mentorluk ile genişletiyoruz. Merhaba TİM Yeşil Hattını oluşturduk.

– Eğitim Programlarımızla ihracatçılarımıza değer katıyoruz.

– Birliklerimiz aracılığıyla ihracatçılarımıza sera gazı hesaplama eğitimleri veriyoruz. Bölgesel Sürdürülebilir İhracat Seferberliği Eğitim Programı ile ihracatçılarımızın farkındalığını artırıyoruz.

184 fuara katılım, 72 ticaret heyeti, 38 alım heyeti

TİM Lideri Mustafa Gültepe, “İhracat tarihimize altın harflerle yazılacak olan bu başarıyı 2022 yılında da ortaya koymak için adım adım tüm dünyayı dolaştık” dedi. TİM Lideri Gültepe, Türkiye’nin iş çeşitliliğini ve üretimde marka kimliğimizi tanıtmak için 2022 yılında yaptıkları çalışmalardan bazılarını şöyle anlattı:

– TİM ve İhracatçı Birlikleri olarak 43 ülkede 72 ticaret heyeti düzenledik.

– Ülkemizde 38 adet alım heyetinde 100’ü aşkın ülkeden katılımcıyı ağırladık.

– Ticaret ve satın alma heyetlerinde toplam 26 bin ikili iş görüşmesi düzenledik.

– Yurt içi ve yurt dışında farklı departmanlarda düzenlediğimiz toplam fuar sayısını 184’e çıkardık.

– 12 bin Türk firmasının bu fuarlarda eserlerini sergilemesini sağladık.

– 12 ülke için 15 uluslararası iş geliştirme projesi gerçekleştirdik.

– Bu projelerde 1.700 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdik.

– Birim ihracat değerimizi ortalama 1,44 dolara çıkardık.

– Sanayicilerimizin çok değerli konularını inceledik.

Pazar çeşitliliğimizi artırıp uzak ülkelere odaklanacağız

TİM Lideri Mustafa Gültepe, 2023 hedeflerini şöyle açıkladı: “Hedeflerimize ulaşabilmemiz için ihracatımızı her yıl en az yüzde 10 artırmamız gerekiyor. 2023 yılına bu amaç ile başlıyoruz. Ancak ana pazarımız olan Avrupa başta olmak üzere küresel ticaretteki belirsizlikler nedeniyle özellikle 2023 yılının ilk çeyreği için net bir tablo çizmek kolay değil. Dolayısıyla küresel piyasalardaki yavaşlamanın boyutu bu yılki performansımızı belirleyecek. Mevsimsel gelişmelerin ihracatımıza olan etkisini azaltmak için pazar çeşitliliğimizi artırmaya çalışıyoruz. Ticaret Bakanlığımızın ‘Uzak Ülkeler Stratejisi’ni aktif olarak uyguluyoruz.

Uzak ülkeler stratejisi

‘Uzak Ülkeler Stratejisi’nin açıklanmasından kısa bir süre sonra geçtiğimiz yıl Güney Kore, Hindistan, Endonezya ve Filipinler’e tüm departmanlarımızı kapsayan ticaret heyetleri düzenledik. İhracatçılarımızı ticaret heyetleriyle uzak pazarlarda buluşturmaya bu yıl da devam edeceğiz. 2023 bir anlamda ihracatçılarımız için küresel bir atak yılı olacak. Yılın ilk çeyreğinde 19 uzak ülke için 17 ticaret heyeti planladık. Ocak ayında Venezuela ve Pakistan’a ticaret heyetleri düzenledik. Yeni işbirliklerinin temellerinin atılacağı ticaret heyetlerimizle, halen 3 bin 65 kilometre olan ihracat menzilimizi, 4 bin 744 kilometre olan dünya ortalamasının üzerine çıkaracağız. Klasik pazarlarımızın dışında uzak coğrafyalarda da Türkiye’nin üretim gücünü ve Made in Turkey algısını güçlendirmek için tanıtım çalışmalarımıza hız vereceğiz. Türk dizileri Güney Amerika ülkelerinde büyük ilgi görüyor. Bu bölgede tanıtım faaliyetlerinde de dizilerin etkisinden faydalanmayı planlıyoruz.

2022 yılında Uzak Ülkeler Stratejisi’nde yer alan 18 ülkeye yaklaşık 30 milyar dolarlık ihracatımız var. Mevcut hacmi 4 katına çıkarmak için başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere derneklerimiz ve ihracatçılarımızla iş birliği içinde tüm imkanları kullanacağız.”

2023 yılında 250 fuar, 100 ticaret heyeti, 45 alım heyeti planlanıyor

2023 yılı için planlanan çalışmalardan bazıları şunlardır:

– Her ay yakın ve uzak bir ülkeye ticaret heyeti organize edeceğiz.

– 60 ülkede 100 Ticaret Heyeti ve 120 ülkeden 45 Satın Alma Heyeti düzenleyeceğiz.

– 55 ülkede toplam 250 fuara katılacağız.

– Ur-Ge projelerimizi 32’ye çıkaracağız.

– 103 bini aşan ihracatçımızla dış ticaret fazlası veren Türkiye idealini gerçekleştirmek için çalışacağız.

İhracatçılarımızın uygun koşullarda finansmana erişimi büyük önem taşımaktadır.

Türkiye insan gücü ve kaynaklarıyla büyük bir potansiyele sahip” diyen TİM Lider, şöyle devam etti: “Bu potansiyeli harekete geçirmek ve ihracatta büyük hedeflerimize ulaşmak için donanımlı iş gücümüzü artırmamız, teknolojik altyapımızı yenilememiz gerekiyor. ve kapasitemizi artırmak. Bu nedenle, uygun koşullarda yeterli finansmana erişebilmeliyiz. Özellikle bu dönemde ekonomimizin lokomotifi haline gelen ihracatın hız kesmemesi ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanabilmemiz için finansmana erişim hayati önem taşıyor.

haber-korkut.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sincan Evden Eve Nakliyat
Başa dön tuşu